Cyngor Tref Llangollen

Dyma wefan swyddogol y cyngor tref Llangollen.

Ebost: llangollentc@btconnect.com

Cyfeiriad: Clerc Y Dref, Cyngor Tref Llangollen, Neuadd Y Dref, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

Llangollen Town Council

This is the official website of Llangollen Town Council.

Email: llangollentc@btconnect.com

Address: Town Clerk, Llangollen Town Council, Town Hall, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

   
Llangollen town hall Plas Newydd
  Notices  
HYSBYSIAD O GYFARFOD
Bydd cyfarfod o Gyngor y Dref ar Ddydd Mawrth 18-08-2015 yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Llangollen am 7.00 y.h.
Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyfarfodydd o'r Pwyllgor Cynllunio a Pwyllgor Adfywio a'r.Dibenion Cyffredinol.

NOTICE OF MEETING
There will be a meeting of the Town Council on Tuesday 18-08-2015 in the Council Chamber, Town Hall, Llangollen at 7.00 p.m.
This will be followed by meetings of the Planning Committee and General Purposes Committee.