Cyngor Tref Llangollen

Dyma wefan swyddogol y cyngor tref Llangollen.

Ebost: llangollentc@btconnect.com

Cyfeiriad: Clerc Y Dref, Cyngor Tref Llangollen, Neuadd Y Dref, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

Llangollen Town Council

This is the official website of Llangollen Town Council.

Email: llangollentc@btconnect.com

Address: Town Clerk, Llangollen Town Council, Town Hall, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

   
Llangollen town hall Plas Newydd
  Notices