Cyngor Tref Llangollen

Dyma wefan swyddogol y cyngor tref Llangollen.

Ebost: llangollentc@btconnect.com

Cyfeiriad: Clerc Y Dref, Cyngor Tref Llangollen, Neuadd Y Dref, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

Llangollen Town Council

This is the official website of Llangollen Town Council.

Email: llangollentc@btconnect.com

Address: Town Clerk, Llangollen Town Council, Town Hall, Parade Street, Llangollen. LL20 8PW

   
Llangollen town hall Plas Newydd
  Notices  

HYSBYSIAD O GYFARFOD
Bydd cyfarfod o Gyngor y Dref ar Ddydd Mawrth 15-12-2015 yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref, Llangollen am 7.00 y.h.
Bydd hyn yn cael ei ddilyn gan gyfarfodydd o'r Pwyllgor Cynllunio a Pwyllgor Adfywio a'r.Dibenion Cyffredinol.

Mae cop´au o'r agenda ar gael ar y wefan hon.

NOTICE OF MEETING
There will be a meeting of the Town Council on Tuesday 15-12-2015 in the Council Chamber, Town Hall, Llangollen at 7.00 p.m.
This will be followed by meetings of the Planning Committee and General Purposes Committee.

Copies of the agenda are available on this website.